preskoči na sadržaj

Gimnazija "Fran Galović"

Obavijesti

Biološko-kemijska grupa

Autor: Sanja Mikulić, 3. 3. 2017. 13:14

U subotu, 4. 3. 2017. od 9:00 do 12:00 sati održat će se biološko-kemijska grupa u prostorijama 0-014 i 0-016.

Mogu doći SVI ZAINTERESIRANI učenici, bez obzira na predznanja, ili tko im predaje!

Ponijeti potreban pribor i materijal za sadržaje koji će se provoditi:

- opremu za praktične radove, ili

- opremu za vježbanje zadataka

Molim učenike da vode brigu o čistoći i urednosti u školi.

Sanja Mikulić, prof. mentor

 [više]

Biološko-kemijska grupa

Autor: Sanja Mikulić, 20. 1. 2017. 13:03

U subotu, 21. 1. 2017. od 9:00 do 12:00 sati održat će se biološko-kemijska grupa u prostorijama 0-014 i 0-016.

Mogu doći SVI ZAINTERESIRANI učenici, bez obzira na predznanja, ili tko im predaje!

Ponijeti potreban pribor i materijal za sadržaje koji će se provoditi:

- opremu za praktične radove, ili

- opremu za vježbanje zadataka

Molim učenike da vode brigu o čistoći i urednosti u školi.

Sanja Mikulić, prof. mentor

 [više]

Biološko-kemijska grupa

Autor: Sanja Mikulić, 25. 11. 2016. 14:04

U subotu, 26. 11. 2016. od 9:00 do 12:00 sati održat će se biološko-kemijska grupa u prostorijama 0-014 i 0-016.

Mogu doći SVI ZAINTERESIRANI učenici, bez obzira na predznanja, ili tko im predaje!

Ponijeti potreban pribor i materijal za sadržaje koji će se provoditi:

- opremu za praktične radove, ili

- opremu za vježbanje zadataka

Molim učenike da vode brigu o čistoći i urednosti u školi.

Sanja Mikulić, prof. mentor

 [više]

Biološko-kemijska grupa

Autor: Sanja Mikulić, 17. 11. 2016. 08:21

U subotu, 19. 11. 2016. od 9:00 do 12:00 sati održat će se biološko-kemijska grupa u prostorijama 0-014 i 0-016.

Mogu doći SVI ZAINTERESIRANI učenici, bez obzira na predznanja, ili tko im predaje!

Ponijeti potreban pribor i materijal za sadržaje koji će se provoditi:

- opremu za praktične radove, ili

- opremu za vježbanje zadataka

Molim učenike da vode brigu o čistoći i urednosti u školi.

Sanja Mikulić, prof. mentor

 [više]

Biološko-kemijska grupa

Autor: Sanja Mikulić, 21. 10. 2016. 10:40

U subotu, 22. 10. 2016. od 9:00 do 12:00 sati održat će se biološko-kemijska grupa u prostorijama 0-014 i 0-016.

Mogu doći SVI ZAINTERESIRANI učenici, bez obzira na predznanja, ili tko im predaje!

Ponijeti potreban pribor i materijal za sadržaje koji će se provoditi:

- opremu za praktične radove, ili

- opremu za vježbanje zadataka

Molim učenike da vode brigu o čistoći i urednosti u školi.

Sanja Mikulić, prof. mentor

 [više]

Biološko-kemijska grupa

Autor: Sanja Mikulić, 14. 10. 2016. 06:57

U subotu, 15. 10. 2016. od 9:00 do 12:00 sati održat će se biološko-kemijska grupa u prostorijama 0-014 i 0-016.

Mogu doći SVI ZAINTERESIRANI učenici, bez obzira na predznanja, ili tko im predaje!

Ponijeti potreban pribor i materijal za sadržaje koji će se provoditi:

- opremu za praktične radove, ili

- opremu za vježbanje zadataka

Molim učenike da vode brigu o čistoći i urednosti u školi.

Sanja Mikulić, prof. mentor

 [više]

Biološko-kemijska grupa

Autor: Sanja Mikulić, 23. 9. 2016. 08:48

U subotu, 24. 9. 2016. od 9:00 do 12:00 sati održat će se biološko-kemijska grupa u prostorijama 0-014 i 0-016.

Mogu doći SVI ZAINTERESIRANI učenici, bez obzira na predznanja, ili tko im predaje!

Ponijeti potreban pribor i materijal za sadržaje koji će se provoditi:

- opremu za praktične radove, ili

- opremu za vježbanje zadataka

Molim učenike da vode brigu o čistoći i urednosti u školi.

Sanja Mikulić, prof. mentor

 [više]

Biološko-kemijska grupa

Autor: Sanja Mikulić, 29. 4. 2016. 12:32

U subotu, 30. 4. 2016. od 9:00 do 12:00 sati održat će se biološko-kemijska grupa u prostorijama 0-014 i 0-016.

Mogu doći SVI ZAINTERESIRANI učenici, bez obzira na predznanja, ili tko im predaje!

Ponijeti potreban pribor i materijal za sadržaje koji će se provoditi:

- opremu za praktične radove, ili

- opremu za vježbanje zadataka

Molim učenike da vode brigu o čistoći i urednosti u školi.

Sanja Mikulić, prof. mentor

 [više]

Biološko-kemijska grupa

Autor: Sanja Mikulić, 22. 4. 2016. 13:17

U subotu, 23. 4. 2016. od 9:00 do 12:00 sati održat će se biološko-kemijska grupa u prostorijama 0-014 i 0-016.

Mogu doći SVI ZAINTERESIRANI učenici, bez obzira na predznanja, ili tko im predaje!

Ponijeti potreban pribor i materijal za sadržaje koji će se provoditi:

- opremu za praktične radove, ili

- opremu za vježbanje zadataka

Molim učenike da vode brigu o čistoći i urednosti u školi.

Sanja Mikulić, prof. mentor

 [više]

Biološko-kemijska grupa

Autor: Sanja Mikulić, 11. 3. 2016. 07:39

U subotu, 12. 3. 2016. od 9:00 do 12:00 sati održat će se biološko-kemijska grupa u prostorijama 0-014 i 0-016.

Mogu doći SVI ZAINTERESIRANI učenici, bez obzira na predznanja, ili tko im predaje!

Ponijeti potreban pribor i materijal za sadržaje koji će se provoditi:

- opremu za praktične radove, ili

- opremu za vježbanje zadataka

Molim učenike da vode brigu o čistoći i urednosti u školi.

Sanja Mikulić, prof. mentor

 [više]

Biološko-kemijska grupa

Autor: Sanja Mikulić, 4. 3. 2016. 11:36

U subotu, 27. 2. 2016. od 9:00 do 12:00 sati održat će se biološko-kemijska grupa u prostorijama 0-014 i 0-016.

Mogu doći SVI ZAINTERESIRANI učenici, bez obzira na predznanja, ili tko im predaje!

Ponijeti potreban pribor i materijal za sadržaje koji će se provoditi:

- opremu za praktične radove, ili

- opremu za vježbanje zadataka

Molim učenike da vode brigu o čistoći i urednosti u školi.

Sanja Mikulić, prof. mentor

 [više]

Biološko-kemijska grupa

Autor: Sanja Mikulić, 26. 2. 2016. 13:13

U subotu, 27. 2. 2016. od 9:00 do 12:00 sati održat će se biološko-kemijska grupa u prostorijama 0-014 i 0-016.

Mogu doći SVI ZAINTERESIRANI učenici, bez obzira na predznanja, ili tko im predaje!

Ponijeti potreban pribor i materijal za sadržaje koji će se provoditi:

- opremu za praktične radove, ili

- opremu za vježbanje zadataka

Molim učenike da vode brigu o čistoći i urednosti u školi.

Sanja Mikulić, prof. mentor

 [više]

Biološko-kemijska grupa

Autor: Sanja Mikulić, 12. 2. 2016. 14:08

U subotu, 13. 2. 2016. od 9:00 do 12:00 sati održat će se biološko-kemijska grupa u prostorijama 0-014 i 0-016.

Mogu doći SVI ZAINTERESIRANI učenici, bez obzira na predznanja, ili tko im predaje!

Ponijeti potreban pribor i materijal za sadržaje koji će se provoditi:

- opremu za praktične radove, ili

- opremu za vježbanje zadataka

Molim učenike da vode brigu o čistoći i urednosti u školi.

Sanja Mikulić, prof. mentor

 [više]

Biološko-kemijska grupa

Autor: Sanja Mikulić, 4. 2. 2016. 11:47

U subotu, 6. 2. 2016. od 9:00 do 12:00 sati održat će se biološko-kemijska grupa u prostorijama 0-014 i 0-016.

Mogu doći SVI ZAINTERESIRANI učenici, bez obzira na predznanja, ili tko im predaje!

Ponijeti potreban pribor i materijal za sadržaje koji će se provoditi:

- opremu za praktične radove, ili

- opremu za vježbanje zadataka

Molim učenike da vode brigu o čistoći i urednosti u školi.

Sanja Mikulić, prof. mentor

 [više]

Biološko-kemijska grupa

Autor: Sanja Mikulić, 29. 1. 2016. 13:29

U subotu, 30. 1. 2016. od 9:00 do 12:00 sati održat će se biološko-kemijska grupa u prostorijama 0-014 i 0-016.

Mogu doći SVI ZAINTERESIRANI učenici, bez obzira na predznanja, ili tko im predaje!

Ponijeti potreban pribor i materijal za sadržaje koji će se provoditi:

- opremu za praktične radove, ili

- opremu za vježbanje zadataka

Molim učenike da vode brigu o čistoći i urednosti u školi.

Sanja Mikulić, prof. mentor

 [više]

Biološko-kemijska grupa

Autor: Sanja Mikulić, 11. 12. 2015. 09:37

U subotu, 12. 12. 2015. od 9:00 do 12:00 sati  održat će se biološko-kemijska grupa u prostorijama 0-014 i 0-016.

Mogu doći SVI ZAINTERESIRANI učenici, bez obzira na predznanja, ili tko im predaje!

Ponijeti potreban pribor i materijal za sadržaje koji će se provoditi:

- opremu za praktične radove, ili

- opremu za vježbanje zadataka

Molim učenike da vode brigu o čistoći i urednosti u školi.

Sanja Mikulić, prof. mentor

 [više]

Biološko-kemijska grupa

Autor: Sanja Mikulić, 20. 11. 2015. 11:09

U subotu, 21. 11. 2015. od 9:00 do 12:00 sati  održat će se biološko-kemijska grupa u prostorijama 0-014 i 0-016.

Mogu doći SVI ZAINTERESIRANI učenici, bez obzira na predznanja, ili tko im predaje!

Ponijeti potreban pribor i materijal za sadržaje koji će se provoditi:

- opremu za praktične radove, ili

- opremu za vježbanje zadataka

Molim učenike da vode brigu o čistoći i urednosti u školi.

Sanja Mikulić, prof. mentor

 [više]

Biološko-kemijska grupa

Autor: Sanja Mikulić, 23. 10. 2015. 11:07

U subotu, 24. 10. 2015. od 9:00 do 12:00 sati  održat će se biološko-kemijska grupa u prostorijama 0-014 i 0-016.

Mogu doći SVI ZAINTERESIRANI učenici, bez obzira na predznanja, ili tko im predaje!

Ponijeti potreban pribor i materijal za sadržaje koji će se provoditi:

- opremu za praktične radove, ili

- opremu za vježbanje zadataka

Molim učenike da vode brigu o čistoći i urednosti u školi.

Sanja Mikulić, prof. mentor

 [više]

Biološko-kemijska grupa

Autor: Sanja Mikulić, 15. 10. 2015. 11:55

U subotu, 17. 10. 2015. od 9:00 do 12:00 sati  održat će se biološko-kemijska grupa u prostorijama 0-014 i 0-016.

Mogu doći SVI ZAINTERESIRANI učenici, bez obzira na predznanja, ili tko im predaje!

Ponijeti potreban pribor i materijal za sadržaje koji će se provoditi:

- opremu za praktične radove, ili

- opremu za vježbanje zadataka

Molim učenike da vode brigu o čistoći i urednosti u školi.

Sanja Mikulić, prof. mentor

 [više]

Biološko-kemijska grupa

Autor: Sanja Mikulić, 9. 10. 2015. 14:07

U subotu, 10. 10. 2015. od 9:00 do 12:00 sati  održat će se biološko-kemijska grupa u prostorijama 0-014 i 0-016.

Mogu doći SVI ZAINTERESIRANI učenici, bez obzira na predznanja, ili tko im predaje!

Ponijeti potreban pribor i materijal za sadržaje koji će se provoditi:

- opremu za praktične radove, ili

- opremu za vježbanje zadataka

Molim učenike da vode brigu o čistoći i urednosti uškoli.

Sanja Mikulić, prof. mentor

 [više]

Arhiva naših vijesti   
 Tražilica


Napredno pretraživanje
Traži
Kalendar
« Prosinac 2018 »
Po Ut Sr Če Pe Su Ne
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6
Prikazani događaji

CMS za škole logo
Gimnazija "Fran Galović" / Ulica Dr. Željka Selingera 3/a, HR-48000 Koprivnica / gimnazija-fgalovic-koprivnica.skole.hr / ured@gimnazija-fgalovic-koprivnica.skole.hr
preskoči na navigaciju