2019-10-03 07:50:06

Dodatna nastava hrvatskoga jezika za maturante

Dodatna nastava održavat će se utorkom 8. sat. Budući da je 8. listopada neradni dan, s radom počinjemo 15. listopada. Broj učionice bit će objavljen u rasporedu sati.

Romana Šutalo, prof.


Gimnazija "Fran Galović"