2020-03-07 08:54:05

POZIV: Formiranje volonterske sekcije

Poziv svim zainteresiranim učenicama i učenicima te nastavnicima.

U tijeku je rad na formiranju sekcije volontera u sklopu novoformirane školske zadruge. Molimo zainteresirane da seprijave (više u prilogu).


Gimnazija "Fran Galović"