2020-04-06 13:04:09

INFO ZA UČENIKE I RODITELJE

Obavještavam učenike da će po Uputi MZO u ovom tjednu imati ponavljanje nastavnog gradiva iz svih nastavnih predmeta prema objavi svakog predmetnog nastavnika u virtalnom nastavnom predmetu.

U utorak 14. 4. 2020. predmetni nastavnici će učenicima kao i svih prošlih tjedana u virtualne predmete postaviti upute i zadatke za cijeli tjedan uz napomenu da u tom tjednu imamo nastavni dan i u subotu 18. 4. 2020. koju radimo po rasporedu nastave od petka.

U objavi 14. 4. 2020. svaki nastanik će za svaki nastavni predmet u svakom virtualnom razredu učenicima dati uputu o načinu vrednovanja i ocjenjivanja koja će vrijediti do kraja nastave na daljinu ili do kraja nastavne godine ovisno o razvoju situacije vezane za korona virus.

Učenicima i roditeljima šaljem informaciju da će učenici redovno završiti ovu nastavnu godinu, da neće biti produljenja nastave, te da se svi trebamo prilagoditi novonastaloj situaciji u nastavi na daljinu. Maturanti će imati modificiranu državnu maturu a detalje će dobiti od MZO sredinom svibnja te će se redovno upisivati na željene fakultete.

Roditelje molim da redovno nadziru i potiču rad učenika u nastavi na daljinu te da aktivno komuniciraju sa razrednicima, stručnim službama škole i ravnateljem.

Učenike molim da redovno izvršavaju svoje nastavne obveze i dogovorno se ponašaju, te da aktivno komuniciraju sa predmetnim nastavnicima, razrednicima a preko kanala Sat razrednog odjela posredno i sa stručnim službama škole. Na kanalu Sat razrednog odjela učenici će do 14. 4. 2020. dobiti od stručnih suradnica: popise e-lektira, upute za psihološku potporu i savjetovanje, te ostale pedagoške materijale.

Svima želim dobro zdravlje i odgovorno ponašanje.

Ravnatelj: 

mr.sc. Vjekoslav Robotić

#budimoodgovorni


Gimnazija "Fran Galović"